Tin tức

Công chứng Hoàng Xuân
TỰ GIỚI THIỆU
Văn phòng Công chứng Hoàng Xuân là một tổ chức hành nghề công chứng, với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm. Trụ sở văn phòng tại địa chỉ 215 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 5, TP.HCM, là nơi giáp ranh giữa quận 1, quận 3, quận 7, quận 8, quận 10 và quận 4… rất thuận lợi cho quý khách trong việc công chứng các hợp đồng, giao dịch.